Putovanja

BiH je najzagađenija zemlja na kontinentu

Bosna i Hercegovina je često istaknuta u izvještajima kao jedna od zemalja s visokim nivoima zagađenja zraka u Europi, posebno tokom zimskih mjeseci. Glavni razlozi za visoku razinu zagađenja u Bosni i Hercegovini jesu korištenje fosilnih goriva u kućanstvima (uglavnom za grijanje tokom zime), stara i neefikasna vozila, industrijska postrojenja, termoelektrane koje koriste ugljen, te nedostatak investicija u obnovljive izvore energije i ažuriranje tehnologija koje su prijateljice okoliša.

Situacija s zagađenjem zraka posebno je vidljiva u većim gradovima poput Sarajeva, gdje se zbog geografskog položaja u kotlinskom području zagađujući elementi teško disipiraju. Zimski mjeseci donose termičku inverziju, što dodatno pogoršava kvalitetu zraka jer hladan zrak blizu tla zadržava zagađivače ispod toplijeg zraka iznad.

Međutim, da li je Bosna i Hercegovina najzagađenija zemlja na kontinentu varira i ovisi o raznim faktorima i izvještajima koji se koriste kao izvor informacija. Sigurno je da postoji potreba za djelovanjem i implementacijom politika koje će poboljšati kvalitetu zraka i zdravlja stanovništva.

Prljave ulice Bosne i Hercegovine

Vedad.Ceric / Shutterstock.com

Problem prljavih ulica može se pronaći u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Odlaganje smeća i odsustvo adekvatnih usluga čišćenja i održavanja, kao i nedostatak svijesti o važnosti očuvanja čistoće među građanima, može dovesti do toga da ulice u nekim područjima izgledaju neuredno ili zapušteno.

Razlozi za prljave ulice u Bosni i Hercegovini mogu biti različiti:

  1. Nedostatak infrastrukture: U nekim područjima možda nedostaje dovoljno kanti za smeće ili kontejnera, što može otežati odlaganje otpada na odgovarajući način.
  2. Neadekvatno upravljanje otpadom: Sistemi za odvoz smeća i recikliranje mogu biti neefikasni ili nepotpuni, što može rezultirati nakupljanjem otpada na ulicama.
  3. Građanska svijest i edukacija: Nedostatak edukacije o važnosti higijene i okoliša dovodi do toga da neki građani ne razviju navike pravilnog odlaganja smeća.
  4. Vandalizam i neodgovorno ponašanje: Građani koji svjesno bacaju otpad na ulice umjesto u za to predviđena mjesta doprinose problemu prljavštine.
  5. Ekonomski faktori: Ekonomski izazovi koji utječu na budžet gradova mogu rezultirati smanjenjem ulaganja u čistoću i održavanje urbanih sredina.

Za rješavanje ovih problema potrebno je zajedničko djelovanje lokalnih organa vlasti, privatnog sektora i samih građana. Poticanje građana na odgovorno odlaganje otpada, osiguravanje adekvatne infrastrukture, redovito čišćenje te edukacija i kampanje o važnosti čuvanja okoliša mogu pomoći u rješavanju problema prljavih ulica.

Zagađenje rijeka u BiH

Haris Mm / Shutterstock.com

Zagađenje rijeka u Bosni i Hercegovini je ozbiljan ekološki problem koji utječe na kvalitetu voda, biodiverzitet, zdravlje ljudi i ekonomski razvoj zemlje. Rijeke poput Bosne, Spreče, Miljacke, Drine, Neretve, Vrbasa i mnogih drugih mogu biti pod utjecajem različitih oblika zagađenja.

Glavni uzroci zagađenja rijeka u BiH uključuju:

  1. Industrijsko zagađenje: Mnoge industrije, uključujući metaluršku industriju, rudarstvo i proizvodnju energije, mogu ispuštati štetne tvari u riječne tokove. Teški metali i drugi toksični otpad često nisu adekvatno tretirani prije nego što se ispuste u vode.
  2. Komunalni otpad: Sustavi kanalizacije i tretmana otpadnih voda su često zastarjeli ili nisu na raspolaganju u svim područjima. To znači da sirove ili nedovoljno prečišćene otpadne vode mogu završiti u rijekama.
  3. Poljoprivreda: Korištenje pesticida i umjetnih gnojiva u poljoprivredi može rezultirati ispiranjem štetnih kemikalija u vodotokove nakon kiše ili snijega.
  4. Nelegalne deponije: Divlje deponije na obalama rijeka doprinose zagađenju, posebno kada kišnica odnosi otpad u riječne tokove.
  5. Odlaganje čvrstog otpada: Nerijetko se događa da se otpad iz domaćinstava i industrijski otpad ilegalno odbacuje direktno u rijeke ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Zagađenje rijeka ima direktne posljedice na kvalitetu pitke vode, što utječe na zdravlje ljudi, kao i na ribe i druge vodene organizme. Također, može imati negativni utjecaj na mogućnosti zemlje za razvoj turizma, posebno jer su prirodne ljepote jedan od većih potencijala Bosne i Hercegovine.

Da bi se ovaj problem riješio potrebno je uložiti u modernizaciju i edukaciju u području gospodarenja otpadom, kao i povećati svijesti građana o značaju očuvanja čistih rijeka. Također, potrebno je osigurati provedbu i poštivanje zakona u vezi sa zaštitom okoliša i voda.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button